پنجشنبه ششم مهر ماه

جوادی: دوبار انتخابی گرفتم

یادم می آید برای هر تورنمنت بین المللی که می خواستند ما را اعزام کنند، یک مسابقه انتخابی می گذاشتند.

ابراهیم جوادی در مورد طرح های مطرح شده فدراسیون کشتی در خصوص نحوه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی گفت: اصلاً در این خصوص نباید حرف و حدیثی باشد. همه باید انتخاب شوند، آن هم روی تشک و با مسابقه انتخابی. گزینه دومی وجود ندارد. مثل همه ما که کشتی می‌گرفتیم. ما حتی تورنمنت هم‌ خواستیم برویم، یک کشتی انتخابی داشتیم.

 وی با اشاره به حضورش در مسابقات انتخابی المپیک 1972 مونیخ تصریح کرد: من پیش از المپیک، سه مدال طلای جهانی داشتم و هفت هشت ماه تمرین نکرده بودم، چون گردنم آسیب‌دیده بود. انگشتم هم خراب بود و مرا به آلمان فرستادند و دو ماه آنجا بودم. به خاطر همین 10 کیلوگرم وزنم بالا رفته بود. 20 روز مانده به انتخابی، وضعم همین بود که در 20 روز، 10 کیلو کم کردم. انگشتم را تازه جراحی کرده بودم، آنتی بیوتیک می‌خوردم، پنی سیلین می‌زدم، غذا هم نباید می‌خوردم و بعد گفته بودند حتماً باید انتخابی بگیری، در صورتی که در آن وضعیت من، می‌شد که این کار را نکنند، چون دستم را تازه جراحی کرده بودم. من دو بار کشتی انتخابی گرفتم.

دارنده چهار مدال جهان و المپیک افزود: یک بار مسابقه سراسری بود که کشتی اول را چون تازه وزن کم کرده بودم و فشارم روی پنجه بود، به علی اصغر اسلامی باختم. بعد از آن کشتی بیهوش شدم و به بیمارستان رفتم.  ساعت 11 شب بود که حالم جا آمد و پزشکان گفتند امشب باید بمانی، اما فردای آن روز کشتی داشتم و با رضایت خودم بیرون آمدم. بقیه حریفانم را بردم و 10 روز بعد دوباره مسابقه گذاشتند، دستم خوب نشده بود، همه را بردم و رفتم المپیک. من در عرض یک ماه سه بار وزن کم کرده بودم، ببینید چه به سرم آوردند. من سه سال پشت سر هم قهرمان جهان شده بودم، می‌شد در مورد من استثنا قائل شوند، اما نشدند. البته استثنا یک نفر است، نه سه نفر. همه باید انتخابی بگیرند. وقتی مسابقه نباشد، کشتی‌گیرانی دوم و سوم دلسرد می‌شوند.