شنبه پنجم خرداد ماه

گارد راس گلدن استیت در راه مهرام

تیم بسکتبال مهرام تهران در صدد است نام جرمی پارگو گارد‌ سال ۲۰۲۰ گلدن استیت واریرز را به فهرست خود اضافه کند.

تیم بسکتبال مهرام تهران در صدد است نام جرمی پارگو گارد‌ سال ۲۰۲۰ گلدن استیت واریرز را به فهرست خود اضافه کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی؛ تیم بسکتبال مهرام با گارد راس گلدن استیت قرار امضا کرد و این بازیکن به زودی به این تیم می پیوندند تا تیم بسکتبال مهرام را در لیگ ها همراهی کند.