دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

روز سرنوشت...

فردا داوران بین المللی والیبال در محل فدراسیون جمع می شوند تا ضمن آشنایی با دیدگاه جدید رئیس داورزنی نقطه نظرهای خود را نیز در مورد بروز تشتت در عرصه قضاوت ارائه دهند. باید دید فرجام کار داوران بر وقف مراد سوت به دستان خواهد بود؟

سرانجام انتظار داوران والیبال بسر آمده و فدراسیون والیبال با دعوت از داوران بین المللی قصد دارد به اوضاع آشفته این بخش از والیبال سر و سامان ببخشد و گفته می شود که مرکز تصمیم گیری فدراسیون افرادی را به عنوان اعضای کمیته داوران معرفی خواهد کرد که چون در بین آنها نامهای آشنایی چون ابراهیم فیروزی، فرهاد شاهمیری، دکتر محسن ترابی، نرگس افشین و دکتر منیژه صادقی وجود دارند، پسندیده می نماید اما اعتقاد ما بر این است که فدراسیون دو نفر را برگزیند و گزینش سایر اعضا و حتی رئیس کمیته را به آرای وشور داوران بین المللی بگذارد، هرچند درباره بازگشت منوچهر پورحسن اتفاق نظر وجود دارد اما شنیده ایم که اراده فدراسیون بر نوگرایی و تغییرات است بنابراین امیدواریم داوران ما منافع صنفی خود را با منافع ملی گره بزنند و فارغ از هر گرایش و باندی صلابت و صداقت را به این کمیته بازگردانند. داوران مهمترین کمیته هر فدراسیونی هستند و حتی از کمیته مسابقات و مربیان هم مهم تر اند، امروز داوران ما بیش از هر زمانی به وحدت، همگرایی و احترام افزایی نیاز دارند چرا که حقوق بسیاری از داوران جوان ما در سایه نبود مودت و وحدت نادیده گرفته شده است.

مسعود یزدان پناه داور پیشکسوت بین المللی و مدرس فدراسیون جهانی هم به این عقیده استوار است که نگاه همه داوران باید ملی باشد، چند سالی است که داوران جوان ما پشت دیوار بین المللی شدن درجا می زنند باید خودمان را فراموش کنیم تا داوران بر اساس سوابق و ضوابط رشد کنند و آینده داوری کشورمان را بسازند. نشست داوران هم فردا صبح انجام خواهد شد...

ایران 34 داور بین المللی دارد که چند نفر از آنها مانند سهیلا فراهانی، سیما بینا، مژگن کلمبی پور و... به دلیل کوچ به کشورهای دیگر از گردونه خارج شده اند، اما با این وجود وقتی 30 داور بین المللی هم داشته باشیم هر ده سال یکبار یک نوبت اعزام به تورنمنت های خارجی به آنها می رسد و بگذریم تک و توک از تبصره دوستان استفاده کرده و نردبانی حرکت کرده اند، اما قدر مسلم این است که برخی از داوران دارای کارت بین المللی یا کیفیت قضاوت عالی را ندارند و یا دیگر فاقد توان قضاوت هستند و چه بهتر که آنان به جرگه ناظران فدراسیون بپیوندند، هرچند که فدراسیون در بخش ناظری هم نیازمند بازنگری کلی است.

گزارش از: جمشید حمیدی