دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

فرهادی: والیبال قزوین جمع می شود

قزوین به لحاظ تاریخی یکی از والیبال خیز ترین شهر های کشور است. از گذشته های دور که دور افشانی، شلتوکچی، مرندی، موذن در تیم این شهر می درخشیدند تا بعدها که نوبت به بهبودی، کولی وند، شاهسوند، جعفری و... رسید، بیش از یک تیم کامل بازیکن تحویل تیم ملی کشورمان داده است. این شهر لایق حمایت و نگاه ویژه فدراسیون والیبال است.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال نباید دنبال آسانترین راه باشد، باید حواسشان به باشگاه هایی باشد که باشگاه واقعی هستند.

خسرو فرهادی بازیکن سرشناس و با تجربه تیم شهرداری و شورای شهر قزوین در واکنش به تصمیم سازمان لیگ مبنی بر صعود دو تیم بر حسب جدول موجود سال پیش به لیگ برتر گفت: تیم ما در یک گروه 9 تیمی بازی کرد ولی گروه دوم ده تیمی بود و طبیعی است که تیم گروه مقابل با بازی بیشتر امتیازات بیشتری کسب می کند و این حق تیم ما را ضایع می کند که یک باشگاه قوی و صاحب امکانات است. وی افزود در شرایطی که برخی تیمهای لیگ یکی حتی پول اتوبوس و غذا نداشته اند، تیم قزوین با هواپیما و بهترین هتل ها و پرداخت های به هنگام حرفه ای عمل کرده است اما با تصمیم جدید سازمان لیگ دو تیم ارومیه و هورسان رامسر لیگ برتری می شوند که البته درباره شهرداری جوان ارومیه حرفی نیست اما هورسان شاید به هیچ وجه برتر از تیم قزوین نیست، نمی خواهم زحمات هورسان را نادیده بگیرم ولی نگاه فدراسیون باید به باشگاه های واقعی و دارای تشکیلات باشد وگرنه یک تیم خالی و بدون پشتوانه مادی نمی تواند در لیگ فرسایشی و پر هزینه لیگ برتر دوام بیاورد. به هر روی از دکتر داورزنی خواهش می کنیم که نگاه جدی به شهر والیبال خیز قزوین داشته باشد، چون مدیرعامل باشگاه گفته است اگر فدراسیون به این راهی که اعلام کرده برود، ما بکلی بساط والیبال قزوین را جمع می کنیم.