دوشنبه هشتم خرداد ماه

عیار مدال بانوان کشتی گیر!

مدتی است که جریانی تخریبی در ورزش بانوان، به ویژه در کشتی به راه افتاده است.البته برای ما مشخص است که این جریان از سوی چه کسانی خط و مشی می گیرد.

اما کسانی که سعی می کنند نتایج به دست آمده کشتی بانوان را در کشتی های سنتی، که البته مورد تایید اتحادیه جهانی کشتی هم هست، به دلیل تعداد کم شرکت کننده در مسابقات و یا سطح کیفی و کمی پایین مسابقات زیر سوال ببرند، کمی تامل کنند و به یاد آورند زمانی که کشتی مردان از المپیک سال ۱۹۴۸ لندن جدی تر و فعالتر از قبل پیگیری شد، بسیاری از پیشکسوتان بزرگ و مورد احترام همهء ما، که موفق به کسب نتایج باافتخار برای کشورمان شدند، تعداد محدودی شرکت کننده در وزنشان داشتند و تعداد کمی کشتی گرفتند. اما با همین تعداد محدود شرکت کننده ، مدال جهانی کسب کردند. تا اینکه به تدریج کشتی مردان به لحاظ کمی و کیفی به اوج خود رسید.یقینا کشتی سنتی بانوان هم به همین نحو و بتدریج رشد خواهد بود.
لطفا توجه داشته باشید که تمامی نتایج و مدالهای کسب شده بانوان در چندسال گذشته ، در مسابقات زیر نظراتحادیه جهانی کشتی که یکی از فدراسیونهای جهانی زیر نظر کمیته بین المللی المپیک است، بدست آمده. این مدالها با مدالهای برخی از آقایان و بانوان که از تورنمنت های غیر رسمی و غیر معتبر به دست می آید، بسیار تفاوت دارد.

باید چشم ها را شست و به این ورزش جور دیگر نگاه کرد. امروز بانوان همپای آقایان در تمام عرصه ها حتی ورزش های سنگینی مثل وزنه برداری و کشتی تلاش می کنند و مدال هایی که می گیرند هم عیار با عناوین آقایان است.