جمعه بیست و نهم تیر ماه

انصاری: راهی لیگ ستارگان قطر خواهم شد

باور این موضوع که محمد انصاری مدافع آرام، بی حاشیه و بی سر و صدا ناگهان به سوژه روز و داغ تبدیل شود سخت است. او به طور معمول گوشه گیری را بر همه چیز دیگری ترجیح می دهد اما اخیرا دست به اقدامی زده که خیلی ها را به تعجب وا داشته است.

محمد انصاری قصد خارج کردن پیران پرسپولیس را از تن دارد. جدایی انصاری غیرقابل باور است اما با توجه به صحبتی که با او داشتیم غیر ممکن به ممکن تبدیل می شود و همین مساله باعث شد تا با این مدافع آرام و سختکوش پرسپولیس گفت و گویی داشته باشیم.

اینکه انصاری به سوژه روز تبدیل شده است، اندکی غیرقابل باور است؟

دوست ندارم که سوژه باشم اما شرایط زندگی به گونه ای پیش می رود که مجبور هستم تا دست به اقدامی تازه بزنم.

اینکه قصد جدایی از پرسپولیس را دارید صحت دارد؟

پرسپولیس را دوست دارم اما زندگی خرج دارد. فعلا پرسپولیس با مشکلات مالی درگیر است. نمی توانیم باشگاه را تحت فشار قرار دهیم، اما می توانیم در مورد خودمان تصمیم بگیریم.

فقط مشکل شما مالی است؟

همینطور است، مشکل مالی باعث شده تا افکار جدیدی را در ذهنم پرورش دهم.

مقصد بعدی کجاست؟

پیشنهادهایی از آن سوی مرزها دریافت شده است. فکر می کنم قبول این پیشنهاد تحول بزرگی را در زندگی من ایجاد خواهد کرد.

از کدام کشور است؟

از قطر است و به لیگ ستارگان این کشور تعلق دارد.

این انتقال چه زمانی صورت خواهد گرفت؟

تا پایان قراردادم با پرسپولیس خواهم بود. احتمالا در تابستان کار مذاکرات نهایی و انتقالم عملی خواهد شد.

ظآیا این موضوع با باشگاه هماهنگ شده است؟

همینکه تا پایان قراردادم با پرسپولیس خواهم بود، به منزله این است که باشگاه در جریان انتقالم قرار دارد.

گفت و گو از: اکبر عزیزی