جمعه بیست و نهم تیر ماه

پشت هر زمستانی بهار است

بهار همیشه نویدبخش روزهای نو و پدیده های نو است و بهار امسال اما با تلخکامی همراه بود، این البته یک درد و غم مشترک جهانی است که با جنگ بیرحم میکروبی دست به گریبان شده که به تعبیری به جنگ سوم تشبیه شده می شود.

هزاران نفر در سراسر جهان جان خود را از دست داده اند و ما در ایران عزیز هم شاهد جان باختن بسیاری از هموطنان بوده ایم اما ایرانی ها که دوستان روزگاران سخت اند، خیلی زود به این نتیجه رسیده اند که بنی آدم اعضای یکدیگرند - که در آفرینش ز یک گوهرند - چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار/ این شعر زیبای انساندوستانه شیخ شیرازی فراتر از مرزهای ایرانی به آن سوی اروپا هم کشیده شد، با اینهمه سال نو را در شرایطی آغاز می کنیم که اعتقاد داریم که پشت هر زمستانی، بهاری است و این نیز بگذرد...

اما در ورزش سال نو را با امیدهای نو آغاز می کنیم، دوست نداریم به گذشته رجوع کنیم اما باید فعل مضارع را درست صرف کنیم. تعویق یکساله بازیهای المپیک شرایط و ضریات تازه ای را ایجاب کرده است، که اهم آنها برنامه ریزی برای آماده سازی قهرمانان المپیکی است، قهرمانانی که علی رغم مشکلات ناشی از دوران دشوار تحریم جواز حضور کسب کرده اند، حالا باید دوباره برای رسیدن به اوج تلاش کنند. پیمودن این مسیر راه و رسم علمی و تمرینی خودش را خواهد داشت و به حتم مستلزم صرف هزینه هایی است که وزارت ورزش و به ویژه کمیته ملی المپیک باید برای آن اقدامات اساسی انجام بدهند. ضمن اینکه در برخی رشته ها هنوز شانس کسب سهمیه داریم، گرفتن جواز المپیک یک حسن دارد که نام کشورمان در بین ورزشکاران رشته های مختلف بر سر زبانها می افتد، اما اصل کار کسب مدال است، همه کوشش های کشورها بر این است که در المپیک سهمی از مدالهای توزیعی داشته باشند، پس به این قضیه هم بیشتر بیندیشیم که از بین 1058 مدالی که در توکیو توزیع خواهد شد ما کجای کار خواهیم بود.

نویسنده: رضا اسماعیلی