جمعه سی و یکم فروردین ماه

نقره داغ تیم های لیگ برتری فوتبال

آراى جدید کمیته انضباطی فدراسیون منتشر شد.

آراى جدید کمیته انضباطی فدراسیون منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال،بر این اساس آرا ذیل توسط کمیته انضباطی منتشر می شود:

 *رای کمیته انضباطی فدراسیون درباره مربی تیم سپاهان صادر شد.

بر این اساس و باتوجه به گزارش مقام های رسمی دیدار تیم های سپاهان و فولاد خوزستان و با توجه به تخلف رحمان احمدی،مربی تیم سپاهان مبنی بر توهین به مقام رسمی مسابقه(داور)و مستند بر ماده 55 مقررات انضباطی وی به یک جلسه محرومیت و پرداخت مبلغ 10 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می گردد.محرومیت احمدی قطعی و جریمه وی قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
 
*رای کمیته انضباطی فدراسیون درباره مربی تیم سایپا صادر شد.

بر این اساس و باتوجه به گزارش مقام های رسمی دیدار تیم های سایپا و صنعت نفت آبادان و با توجه به تخلف پیروز قربانی،مربی تیم سایپا مبنی  بر اهانت به بازیکنان حریف و عدم رعایت اصول کلی رفتار و مستند بر مواد 54،51 و 117 مقررات انضباطی وی به توبیخ کتبی و  پرداخت مبلغ 3  میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می گردد.

این محرومیت قطعی است.

 

*آرا کمیته انضباطی درباره باشگاه گل گهر و مربی این تیم صادر شد.

بر این اساس و با توجه به گزارش مقام های رسمی دیدار گل گهرسیرجان و استقلال تهران،آرا ذیل اطلاع رسانی می شود:

 
باشگاه گل گهرسیرجان به دلیل سو رفتار تیمی(اخذ 7 اخطار و اخراج)و مطابق ماده 58 و 117 مقررات انضباطی به پرداخت مبلغ 10  میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.این رای قطعی است.

باشگاه گل گهر سیرجان به دلیل رفتار غیر ورزشی و بدرفتاری در قبال داور توسط کادر فنی مطابق ماده 55 مقررات انضباطی به پرداخت مبلل 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.این رای قابل تجدیدنظر است.

جلال امیدیان،مربی تیم گل گهرسیرجان به دلیل بدرفتاری در قبال داور منجر به اخراج مطابق ماده 55 مقررات انضباطی به 5 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.این رای قطعی است.

همچنین با توجه به سابقه اعتراضات متعدد کادر فنی تیم گل گهر در مسابقات مختلف به این باشگاه اخطار می شود چنانچه گزارش دیگری در این زمینه ارسال شود با تنبیهات شدیدتری روبرو خواهد شد.