دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه
پاسورهای باشعور در تیم نوجوانان؛

میرفخرایی : وقت را هدر ندهیم

کادر فنی تیم نوجوانان نباید وقت خود را در شهرستان ها به هدر بدهند، چرا که بیش از 50 بازیکن خوب را در جریان مسابقات قهرمانی کشور در کاشان دیده اند.

کادر فنی تیم نوجوانان نباید وقت خود را در شهرستان ها به هدر بدهند، چرا که بیش از 50 بازیکن خوب را در جریان مسابقات قهرمانی کشور در کاشان دیده اند.


مهندس ناصر میرفخرایی پاسور سابق تیم ملی و عضو هیأت رئیسه فدراسیون والیبال می گوید: مطمئن هستم از بین بازیکنان یاد شده حداقل ده نفر به عضویت تیم ملی در می آیند ، پس نباید درنگ کرد و اگر استعدادهای نابی وجود داشته باشند، هیأت های استانی معرفی خواهند کرد.
میرفخرایی اضافه کرد : به مسائل فنی و تکنیکی بازیکنان نوجوان کاری ندارم ولی همه  آنها با شور والیبال بازی می کردند و این نتیجه  زحمات مربیان  زحمات  مربیان شهرهای ماست که بار سازندگی را به دوش می کشند و باید به عنوان تشویق هم شده در اردو ها هنوز پیدا کنند.
پاسور پیشین تیم ملی، با تمجید از پاسورهای نوجوان می گوید: ایلشن داوودی از گنبد که برای تیم هراز بازی کرد بسیار پخته و حساب شده عمل می کند ، فرید حق شناس با فیزیک  عالی مثل پاسورهای کهنه کار پاس می دهد ، دو قد و قواره و هوش سرشار بهره می برد. 
 حسن  کلاردشتی از تیم پیکان نیز عالی است، این بازیکنان اگر شش ماه کنار پاسور با تجربه ای چون امیر حسین  تمرین کند، به یک بازیگردان تمام عیار تبدیل می شوند.
امیدواریم کادر فنی تیم نوجوانان با برنامه ریزی های خوبی که انجام می دهند به دلواپسی ها ما خاتمه دهند.
گفت و گو: جمشید حمیدی