دوشنبه هشتم خرداد ماه

روابط عمومی جدید و روابط عمومی قدیم

ورزش از نگاهی دیگر... واقعا در فدراسیون های ورزشی و رشته های مختلف این تشکیلات چه می گذرد؟ گاهی حرف هایی مطرح می شود که پاسخی برای آنها یافت نمی شود اما پرسیدن کار همیشگی ما است.

1- بانوان ورزشکار ما اگرچه در رسانه ها حضوری پررنگ ندارند ولی تا دلتان بخواهد در اینستاگرام می درخشند، بعد از نسترن مقیمی بازیکن تیم ملی فوتسال که از عدم دریافت پاداش قهرمانی آسیا شکوه کرده است، ورزشکاران رشته کشتی نیز گلایه کرده اند که مورد حمایت واقع نمی شوند، این گله ها در حالی است که البرز ورزشی و روزنامه شوت از معدود رسانه هایی بوده اند که بنیانگذار ایجاد صفا یا بخش های ویژه ورزش بانوان بوده و این رویه هنوز هم ادامه دارد، پس نباید یکسویه به قضایا نگاه کرد. از نگاه ما نیمی از جامعه ایرانی را بانوان تشکیل می دهند و باید به اندازه آقایان پشتیبانی شوند به شرط اینکه فدراسیون های ورزشی و باشگاه ها نیز با ما همراه و همگام شده اند.

2- کرونا بهانه ای شد تا سکون و سکوت همه ورزشها را در بر بگیرد، اما فرصتی به دست داده تا فراتر از رشته هایی چون کشتی، فوتبال، والیبال و... به سایر فدراسیون ها هم نگاهی بیندازیم، به راستی شما می دانید که مثلا در تنیس، انجمن های ورزشی، شنا، بولینگ و بیلیارد، اسکیت و حتی وزنه برداری حجم فعالیت ها، مسابقات و اخبار و رویداد چقدر است؟ حالا که مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش عوض شده وقت آن است که فعالیت و عملکرد روابط عمومی های فدراسیون های ورزشی مورد بازنگری قرار بگیرد، خوب که برگردیم شاید دو سه فدراسیون از این بابت نمره قبولی بگیرند.