جمعه سی و یکم فروردین ماه
تسلیت

برادر ارجمند سردار حاج محمد امیری

بدین وسیله مصیبت  مولمه در گذشت همشیره مکرمه را به جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.

بدین وسیله مصیبت  مولمه در گذشت همشیره مکرمه را به جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.

رضا اسماعیلی مدیر مسئول پایگاه خبری البرز ورزشی و روزنامه بین المللی شوت و همکاران