دوشنبه دوم خرداد ماه

سرعت رشد عضلات به عوامل ژنتیکی بستگی دارد؟

ممکنه پدر و یا مادر شما بسیار چابک و تند انقباض باشند و شما بسیار کند باشید؟ ژنتیک خوب در ورزشها بویژه در دوومیدانی و ورزشهای بی هوازی عاملی تاثیر گزار بر میزان عمکرد هر ورزشکاری دارد . 

ممکنه پدر و یا مادر شما بسیار چابک و تند انقباض باشند و شما بسیار کند باشید؟ ژنتیک خوب در ورزشها بویژه در دوومیدانی و ورزشهای بی هوازی عاملی تاثیر گزار بر میزان عمکرد هر ورزشکاری دارد . 

سن نیز عامل موثر دیگر در سرعت رشد عضلات و میزان عضلانی که با بدنسازی به دست می‌آورید. ما با بالا رفتن سن مقداری از توده‌ی عضلانی خود را از دست می‌دهیم و این پروسه بعد از 45 سالگی به  سرعت مهارت های ورزشکاران رو به کاهش خواهد بود. عضلات افراد سنین بالاتر نسبت به سیگنال‌های آنابولیک که فرمان رشد را صادر می‌کنند حساسیت کمتری دارد؛ 
بر عکس این ضعف در سن بالا  در سن نوجوانی بویژه جوانی  رشد عضلانی رو به توانامندی با تعذیه و تمرینات اصولی است.


کاملاً مشخص است که چگونگی تمرین شما تعیین کننده‌ی سرعت و استقامت و مهارت های ورزشکاران است؛  زدن وزنه‌های سنگین، بالاتر از ۸۰ درصد یک تکرار بیشینه، برای ایجاد قدرت
 ایده آل است اما عبور از مرز 45 عمکرده ها ضعیف تر میشوند و آرام آرام عضلات از رشد کردن متوقف میشوند مگر آنکه از نوجوانانی تا سن میانسالی و سالمندی ورزش را منظم انجام دهید .

دایما این را شنیده‌اید که حداقل ۸۰ درصد از ساختار و توانمندی بدن با تغذیه مناسب و تأمین ارژی از دست داده در طول سال ها ورزش کردن در حفظ سلامتی شما تأثیر گذار   است.
 ممکن است روش تمرینی شما هدف اصلی باشد اما اگر به اندازه‌ی کافی پروتئین یا کالری دریافت نکنید، روند پیشرفت‌تان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

 در تمرینات  در سن کم یا بالا زیاده روی نکنید بدن شما وارد فاز کاتابولیک می‌‌شود که تخریب عضلانی از تولید پروتئین‌های جدید پیشی گرفته و هیچ رشدی حاصل نمی‌شود یا حتی بدتر؛ بافت‌های عضلانی موجود را نیز از دست می‌دهید. پس بشقاب خود را با غذاهای سالم و مغذی که حاوی پروتئین، کربوهیدرات و چربی های سالم به میزان کافی هستند پُر کنید و از تمرینات قهرمانی طبق نظر مربی اطاعت کنید.
شما ورزشکاران برای اهداف قهرمانی روند رو به پیشرفت را در طول زمان با برنامه منظم طراحی شده در هر فصل از سوی مربی خود انجام دهید.

همواره توجه داشته باشیداگر تند انقباض هستید برای تداوم حفظ سرعت خود و تحمل پذیری میبایست در هفته 9 الی 12 جلسه تمرین برای رسیدن به پیک های قهرمانی با نظر مربی تان بطور منظم تمرین کنید.
راز موفقیت های شما داشتن:  قدرت، استقامت، سرعت، انعطاف پذیری و..  ازجمله هماهنگی عصب و عضله است اصل ارتقأ یافتن شما در هر ورزشی است.

  نویسنده:روح الله گلستانی جم