دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه

باور پذیری ، تاب آوری در مقابل اخبار جعلی ، کرونا ویروس ما

جیانی مرلو رئیس AIPS (اتحادیه جهانی عکاسان وخبرنگاران ورزشی ومدیر هیات تحریریه مجله آیپس این مطلب را بعنوان سر مقاله در آخرین شماره این مجله، شماره 4 – سال 2020 نوشته است.تاب آوری ( یعنی اینکه فرد بتواند قوام و سلامت روانشناسی خویش را در مواجهه با سختی ها حفظ کند. برای توضیحات بیشتر به مطلب تاب آوری روانی در ویکی پدیا مراجعه شود.لطفا)2021 سال امید خواهد بود.

جیانی مرلو رئیس AIPS (اتحادیه جهانی عکاسان وخبرنگاران ورزشی ومدیر هیات تحریریه مجله آیپس این مطلب را بعنوان سر مقاله در آخرین شماره این مجله، شماره 4 – سال 2020 نوشته است.تاب آوری ( یعنی اینکه فرد بتواند قوام و سلامت روانشناسی خویش را در مواجهه با سختی ها حفظ کند. برای توضیحات بیشتر به مطلب تاب آوری روانی در ویکی پدیا مراجعه شود.لطفا)2021 سال امید خواهد بود.

امید بر این که یک واکسن به ما کمک خواهد کرد تا از کابوسی که از فوریه گذشته تجربه کرده ایم بیدار شویم. این امید که جهان با هم کارخواهند کرد تا راه حل جدیدی برای بازگشت به زندگی عادی پیدا کنند. امید که کلمه انزوا و تعطیلی اجباری Lockdown فراموش شود. به امید بازسازی اعتبار حرفه ( روزنامه نگاری) ما ، زیرا اخبار جعلی ویروس کرونای ما هستند. امید بازگشت به کار و فعالیت دوباره در زندگی ورزشی .
در تاریخ ،از سال 2020 به عنوان سالی یاد خواهد شد که جهان را تغییر داده است ، زیرا روشن است که شیوه زندگی ما کمی تغییر خواهد کرد. ما با قوانین لازم جدید سازگار خواهیم شد ، اما نکته مهم این است که ما نمی پذیریم اصول حاکم بر روابط صحیح انسانی را تغییر دهیم.
این مورد کاری آسان نخواهد بود زیرا موج طولانی ویروس کرونا ادامه خواهد داشت تا سناریوی زندگی را که در مسیر آن حرکت می کنیم تغییر دهد.

باید تلاش کنیم که خود را در معرض افسردگی قرار ندهیم . این امر زمانی بوجود می آید که ایمنی های خاص توسط ویروس از بین می روند. اما باید واکنش مثبت نشان دهیم. دلسوزی برای خودمان بی فایده است . ولی لازم است هوشمندانه عمل کنیم و به دفاع از اصول اساسی جامعه خود ادامه دهیم. حرفه ما به شدت آزمایش شده است. هزاران نفر از همکاران ما شغل خود را از دست داده اند و به همین دلیل است که باید شرایط را اکنون به دقت بررسی کنیم تا امکانات جدیدی ایجاد کنیم.
ورزش درپشت های بسته مطمئناً به ما کمک نمی کند . باید در مورد راه های بازگشت به کار در شرایط بهتر برای گفتگو با دولت ها و فدراسیون های مختلف آماده شویم . برای اطمینان از اطلاعات صحیح و مستقیم معیار های ایمنی را بصورت منطقی دنبال کنیم.
 در آخرین مجله ، ما اشاره کردیم که برخی از سازمان های جنایی در حال حاضر به دنبال مالکیت تیم ها ، باشگاه ها و قهرمانان چهره  هستند تا بتوانند نتایج را دستکاری کرده و با شرط بندی سودهای کلانی کسب کنند. وضعیت نه فقط تغییری نمی کند ، حتی بدتر هم می شود.
تکرار می کنم که ما باید از روش ها دوری کنیم زیرا یک ورزش ساختگی سقوطی را تجربه می کند که باعث می شود میلیون ها کارمند شغل خود را از دست بدهند و این یعنی یک سونامی اجتماعی دیگر.
اخبار جعلی ویروس کرونا هستند که همه چیز ساخته شده در ورزش و همچنین در جامعه را از بین می برند.
بیایید با هم کار کنیم تا از این امر جلوگیری کنیم و امیدواریم که بازیهای المپیک توکیو برگزار شوند.حتی این بصورت" حباب سالم Safe bubble" اتفاق بیافتد بدین معنی است که هنوز امید وجود دارد.
نویسنده؛رحیم رحیم زاده