شنبه پنجم خرداد ماه

عکس روز…

یک روز به یادماندنی دیگر در دفتر البرز ورزشی جایی که جمعی از نخبگان و سرشناسان ورزش کشور دور هم جمع شدند و از هر دری سخن راندند.

مهدی حیدری مداح ورزشکار و مرد بذله گویی که استاد گرم کردن مجلس است، جعفر مختاری فر بازیکن سابق استقلال و تیم ملی، روح اله عبادزاده بازیکن سابق تیم ملی و پرسپولیس، ادموند اختر بازیکن سابق استقلال، مرتضی اسماعیلی مجری تلویزیون، محسن تهرانی، محسن باقری، فرهاد ابراهیمی، حمید نجف پور و فرهاد ابراهیمی عزیز که همگی دوستدار و دوستان قدیمی حاج رضا اسماعیلی مدیر مسوول و صاحب امتیاز خبرگزاری البرز ورزشی هستند، در دفتر خبرگزاری عکسی به یادگار گرفته اند. تا باشد دوستی باشد و رفاقت های پر دوام.

حاج رضا در واقع به نوعی هر از گاهی حلقه اتصال قهرمانان قدیمی ورزش بوده و خواهد بود.