پنجشنبه سی ام فروردین ماه

روزبهانی: با سه بوکسور سوری چالش خوبی را تجربه کردیم

ملی پوش تیم بوکسور ایران در گفت وگو با خبرنگار البرز ورزشی گفت: طی دو هفته که با تیم سوریه ای سپری کردیم، با توجه به اینکه سه بازیکن در وزن 91 و 69 و 75 سوریه ای از قهرمانان آسیایی بودند چالشی خوب و مثمر ثمری داشتیم.

ملی پوش تیم بوکسور ایران در گفت وگو با خبرنگار البرز ورزشی گفت: طی دو هفته که با تیم سوریه ای سپری کردیم، با توجه به اینکه سه بازیکن در وزن 91 و 69 و 75 سوریه ای از قهرمانان آسیایی بودند چالشی خوب و مثمر ثمری داشتیم.


احسان روزبهانی  درباره وجود حمایت مالی از مسابقات و اردوها افزود: از عملکرد فدراسیون راضی هستم چون با توجه به جذب اسپانسرمالی برای مسابقه های قبل که وظیفه تأمین لباس وپرداخت تمام هزینه های برگزاری را تقبل کردند ؛ چراکه دیگر مشکلات به حداقل رسیده و مسابقه به شکل مناسبی برگزار شد. 
وی افزود: اردوهای بعدی ما به دلیل شرایط کرونا،به بعد از لیگ که در تاریخ 4 اسفند شروع خواهد شد، انتقال پیدا کرد.  
روزبهانی در پاسخ به پرسش خبرنگار البرزورزشی درمورد برنامه فعالیت ورزشی  خود گفت: فعلا در حال تمرین وآماده سازی خود و همچنین تمرین دادن به بازیکنان در دو نوبت صبح و عصر هستم و خودم را برای مسابقات پیش رو لیگ آماده می کنم. 

گفت و گو: الهه طائمه