جمعه سی و یکم فروردین ماه

عضویت دائم کمیته پانکریشن ایران در اتحادیه جهانی کشتی

کمیته پانکریشن ایران به طور رسمی به عضویت دائم اتحادیه جهانی کشتی ( با حق رای ) درآمد.

کمیته پانکریشن ایران به طور رسمی به عضویت دائم اتحادیه جهانی کشتی ( با حق رای ) درآمد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، پس از درخواست رسمی کمیته پانکریشن جمهوری اسلامی ایران و طی شدن مراحل اداری در اتحادیه جهانی کشتی، کمیته پانکریشن ایران به طور رسمی به عضویت دائم اتحادیه جهانی کشتی ( با حق رای ) درآمد.

با این اتفاق، تمامی ورزشکاران، داوران و…. کمیته پانکریشن ایران می توانند در تمامی رویدادهای اتحادیه جهانی کشتی UWW شرکت کنند و از مزایای آن بهرمند شوند.

منبع: فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی

مترجم: اعظم سعیدی