دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه
نیم نگاه...

تاملی در باب زدودن حواشی در استقلال

انتقادها و حاشیه ها در ورزش پر طرفدار مثلی فوتبال وجود داشته و در همه جای دنیا بیشترین نظرها و ایده ها را به سوی خود جلب می کند.

انتقادها و حاشیه ها در ورزش پر طرفدار مثلی فوتبال وجود داشته و در همه جای دنیا بیشترین نظرها و ایده ها را به سوی خود جلب می کند.
 

تردیدی نیست که منتقدان بر اساس تجارب و دانشی که دارند درباره مسائل مختلف اظهار نظر می کنند این رویه ای است که که در اروپا، آسیا ، امریکای جنوبی و قلب افریقا جاری است ولی در این بین مدیرانی موفق خواهند بود که نقد ها را بخوانند و درباره آن شور کنند.
در کشور ما از قضا بیشترین حواشی و بحث ها درباره دو باشگاه مطرح استقلال و پرسپولیس است افراد احساساتی تا با یک شکست مواجه می شوند می خواهند زمین و زمان را یکسره کنند در صورتی که مدیریت بایسته مبتنی بر آنالیز و بررسی است به طور مثال؛ شب گذشت هیات مدیره باشگاه استقلال در پی نشست آنلاین خود بار دیگر به محمود فکری سرمربی تیم فرصت داده اند تا بتوانند مسائل و موانع و مشکلات را از سر راه این تیم پرطرفدار بردارند.
طبیعی است که در این گونه موارد مشورت گرفتن از اشخاصی که آگاه به علوم ورزش و فنون فوتبال هستند بهره بگیرند و اگر مربیانی امثال فکری در پیرامون خود چنین افرادی را داشته باشند حتما موفق خواهند شد اما در آنسوی نگاه ها دامن زدن قضایا از سوی برخی کانال ها و سایت ها و فضای مجازی است که عده ای از سر هیجان و احساسات و افرادی هم از سر فرصت طلبی و سودجویی نام هایی را مطرح می سازند که به هیچ وجه در حد و اندازه عدالت تیم بزرگ مانند استقلال نیستند اینجاست که هیات مدیره باشگاه و ارگان های وابسته به این تشکیلات به ویژه روابط عمومی باشگاه که باید آنقدر توانمند و محیط به حواشی باشند که اجازه ندهند کج اندیشان ، مسئولان و مربیان استقلال را از مسیر رو به پیشرفت منحرف سازند. در همه جای دنیا اداره امور دوایر و موسسه هایی که با مردم و افکار عمومی مواجه هستند آنقدر پخته و سنجیده عمل می کنند که هرگز تک روی ها سد راه آنها نخواهد بود.  

نویسنده: رضا اسماعیلی