دوشنبه دوم خرداد ماه

مربی الجزایری برای دوومیدانی ایران

مربی الجزایری سابق سجاد مرادی قرار است هدایت ملی پوشان نیمه استقامتی را برعهده بگیرد.

مربی الجزایری سابق سجاد مرادی قرار است هدایت ملی پوشان نیمه استقامتی را برعهده بگیرد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی، سمیر خدار، مربی نیمه استقامت الجزایری که چند سال قبل هدایت سجاد مرادی، قهرمان سابق دوومیدانی کشورمان را برعهده داشت، قرار است بار دیگر به ایران بیاید.

فدراسیون دوومیدانی مذاکراتی را با این مربی الجزایری انجام داده و قرار است در اولین فرصت به ایران بیاید.

امیر مرادی و چند ملی پوش نیمه استقامتی با این مربی کار کنند.