دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه

تصویب تغییراتی در قوانین بازی توسط کنگره جهانی FIVB

نمایندگان کنگره اصلاحاتی را در چندین قانون برای بهبود جریان بازی و اطمینان از تجمعات دیدنی تصویب کردند سی و هفتمین کنگره جهانی FIVB چندین پیشنهاد در قوانین والیبال و والیبال ساحلی را برای بهبود جریان و عملکرد بازی تصویب کرد.

نمایندگان کنگره اصلاحاتی را در چندین قانون برای بهبود جریان بازی و اطمینان از تجمعات دیدنی تصویب کردند. سی و هفتمین کنگره جهانی FIVB چندین پیشنهاد در قوانین والیبال و والیبال ساحلی را برای بهبود جریان و عملکرد بازی تصویب کرد.

رئیس کمیسیون داوری و قوانین FIVB ، گیلرمو پاردس ، تغییرات پیشنهادی را به نمایندگان كنگره در روز شنبه 6 فوریه 2021 ارائه داد. این پیشنهادها با 160 رأی موافق ، 3 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون داوری و قوانین FIVB ، گیلرمو پاردس ، پیشنهاد می کند در روز شنبه 6 فوریه 2021 ارائه دادگاه را به نمایندگان کنترل کند. این پیشنهاد با 160 رأی موافق ، 3 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع به تصویب رسید.

تغییر در قانون والیبال ماده 15.8 نیز برای جلوگیری از ناقص ماندن تیمی که قبلاً شش تعویض خود را خاتمه داده است با اخراج یا محرومیت از بازیکن ، تصویب شد. به این ترتیب ، در صورت اخراج یا رد صلاحیت بازیکنی در زمین ، بدون توجه به تعداد بازیکنان تعویضی که قبلاً استفاده شده است ، تیم ها اکنون می توانند یک بازیکن تعویضی  را وارد بازی کنند.

در همین حال ، در والیبال و هم در والیبال ساحلی ،طبق قانون 9 شماره، در مورد توپ بازی ، در آن مشخص شده بود که توپ می تواند توسط تیم بالای تبلت گلزنی بازیابی شود ، اما فقط در نیمی از زمین  که سمت آنها است ، تصحیح شد این تغییر با اجازه دادن به بازیکنان برای پرش از بالای جدول امتیاز دهی بدون اینکه طبق قانون  قبلی شماره9 بازی قطع شود ، بازی جذاب تری را تضمین می کند.

علاوه بر این ، قانون شماره  14.6 هم در والیبال و هم در والیبال ساحلی تغییر یافته است تا امکان تماس همزمان توسط مدافع و مهاجم در سمت مهاجم فراهم شود و بنابراین جریان بازی بهتر می شود.

به طور معمول ، قوانین رسمی والیبال و قوانین رسمی والیبال ساحلی سه ماه پس از تصویب کنگره لازم الاجرا می شوند. با این حال ، به دلیل تعویق افتادن بازی های المپیک توکیو 2020 ، اجرای این قوانین جدید از 1 ژانویه 2022 آغاز می شود.

مترجم: اعظم سعیدی