دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

حاجی زاده : درانتخاب مربیان تیم های ملی نباید باندبازی باشد

نباید در مربیگری تیم ملی باندبازی وجود داشته باشد.

مهدی حاجی‌ زاده قهرمان اسبق کشتی جهان و یکی از آزادکاران عنوان‌دار خطه مازندران در دیدار با اعضای هیات رئیسه کشتی این استان گفت: باید به جوانان مستعد استان اعتماد کنیم. برخی مواقع یک فرد، بیش از ۱۰ سال مربی بوده و به جوانان مستعد و توانمند این عرصه، اجازه فعالیت و بروز استعدادها به فرد دیگری داده نمی شد.

وی افزود: ما از شهرستان جویبار در لیگ برتر تیمداری کردیم اما متاسفانه از مربیان غیر بومی استفاده می شد. فقط در یک دوره بود از مربیان بومی استفاده شد که اتفاقاً قهرمان لیگ شدیم.

حاجی زاده در پایان گفت: من عاشق کشتی مازندران هستم. باید از علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی هم حمایت شود. ضمناً باید به این نکته اشاره کنم که مربیگری تیم ملی نباید باندی شود و فقط نفرات خودشان با هر طریقی در تیم ملی جای گیرند.