شنبه بیست و یکم فروردین ماه

حکایت اسکی بازان زن ایرانی

اسکی بازان کشورمان در شرایطی راهی کورتینای ایتالیا شدند که تنها یک روز به آغاز مسابقات قهرمانی ایران باقی مانده بود.

اسکی بازان کشورمان در شرایطی راهی کورتینای ایتالیا شدند که تنها یک روز به آغاز مسابقات قهرمانی ایران باقی مانده بود.


این در حالی است که ورزشکاران اعزامی به طور معمول حداقل یک هفته جلوتر در محل رقابتها حضور پیدا می کنند. فروغ عباسی، عاطفه احمدی، صدف ساوه شمشکی و مرجان کلهر با بیم و امیدهای زیادی در مسابقات شرکت کردند در همین حال سمیرازرگری مربی تیم که به واسطه مخالفت همسرش نتوانست در معیت تیم به ایتالیا سفر کند در صفحه شخصی خود همسرش را که در امریکا متولد شده به بی توجهی به فرهنگ و اهمیت حضور یک مربی ملی متهم کرده است.
به اعتقاد زرگری مسئولان ورزش می توانستند در این شرایط به یاری وی بشتابند و مشکل خروجی اش را حل کنند.
نویسنده: عباس اسماعیلی