دوشنبه هشتم خرداد ماه

روز روابط عمومی و برخی روابط خصوصی؟!!

امروز روز ارتباطات و روابط عمومی هاست، از نظر سازمانی وظیفه روابط عمومی ها اجرای سیاست اطلاع رسانی، همکاری با رسانه های جمعی به منظور انعکاس عملکرد بخش های مختلف، پاسخگویی به ابهام ها، ایجاد حسن رابطه با نشریات، افکار عمومی و ارایه اطلاعات مورد نیاز به اصحاب رسانه هاست.

روابط عمومی ها از عواملی به به شمار می آیند که در سرنوشت هر موسسه، گروه و فرد اهمیت بسزایی دارند و آنها را در نیل به اهداف مورد نظر به پیش می برند، شاید بر اساس این شرح وظایف کشاف باشد که در ورزش هر فدراسیون، تشکیلات و حتی هیات های دور و نزدیک ورزشی یک مسوول روابط عمومی دارند اما این روابط عمومی ها تاکنون موفق عمل کرده اند؟ بسیاری از فدراسیون ها تلاش کرده اند که روابط عمومی خود را از بین همکاران خبرگزاری ها و بنگاه های خبری انتخاب کنند، موجی است که اشخاص رسانه ای و روزنامه نگار توانایی اجرایی این وظیفه را به حد عالی دارند اما اشکال اینجاست که خبرها طبقه بندی شده به واحدها یا نشریات خاص و معدود ارسال می شود و چون خود ذینفع اند اخبار دست اول را به موسسه های وابسته می دهند.

برخی از روابط عمومی ها هم با جلب کردن معدودی از آدمهای رسانه ای حکومت مطلقه راه انداخته و هر نقر و نظر را با حملات گاز انبری پاسخ می دهند، آنان بر حسب شرایط از کاه کوه می سازند و به جای انجام وظایف یا تشریح عملکرد واحدهای مربوطه دست به تخریب و نفی رقبا می زنند که اگر لازم باشد نمونه ها را با ذکر منابع اعلام خواهیم کرد، متاسفانه تاکنون نظارت دقیقی از سوی روابط عمومی وزارت ورزش و حتی کمیته ملی المپیک بر روابط عمومی ها فدراسیون وجود نداشته است چرا که خود آقایان شفافیت سازی را بر نمی تابیدند که نتیجه آن ازدیاد روز افزون مخالفت ها و جبهه گیری ها علیه وزارت ورزش و گاهی کمیته ملی المپیک شده بود البته انگشت شماری از روابط عمومی فدراسیون ها انعطاف پذیرتر عمل کرده اند ولی آنها نیز برای گرفتن یک شماره تلفن یا پاسخ یک پرسش کلی این بار آن پا می کنند به یاد داریم روابط عمومی فدراسیونی را که به خبرنگار ما گفته بود حالا که انتقاد می کنید، فلانی و بهمان جلسه دعوت نمی شوند (!) تاکید می کنیم که در این روز و مناسبتی پیش آمده باید از روابط عمومی های وابسته، تشکیلات ورزش چه خوب - چه بد باید تقدیر کنیم اما به مدیرکل جدید روابط عمومی وزارت ورزش توصیه می کنیم که تحولی در این حوزه به وجود بیاورند و بساط رانت خواری و باج دهی به نمایندگان برخی رسانه را جمع کند، خبرنگار البته که لایق تکریم است و چقدر عالی می شود که فدراسیون ها و ارگانها به نحوی قدردان و مشوق آنان باشند اما این اقدامات نباید باعث ایجاد انحراف در اجرای وظایف مقدس روابط عمومی و خبرنگار محترم شود.