شنبه بیست و یکم فروردین ماه

پایان مسابقات آزاد کشوری اسکیت سرعت نوجوانان دختر

این دوره از مسابقات که در روز یک اسفند ماه ٩٩ در آکادمی اسکیت آزادی و در دو ماده ١٠٠ متر سرعت و وان لپ برگزار شد.

این دوره از مسابقات که در روز یک اسفند ماه ٩٩ در آکادمی اسکیت آزادی و در دو ماده ١٠٠ متر سرعت و وان لپ برگزار شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی؛ نتایج زیر به دست آمد:
 نفرات اول تا سوم در ماده وان لپ 
رده سنی ۸۸

مقام اول؛ آتنا وطنخواه(اصفهان)
مقام دوم؛ ویانا حق شناس(اصفهان)
مقام سوم؛ همتا احدیان (خراسان رضوی)

رده سنی ۸۷
مقام‌اول؛ ویانا عظیمی (تهران)
مقام دوم؛ شمیم کاظمی اسفه(اصفهان)
مقام سوم؛ تقوا دهقان طرز جانی (یزد)

رده سنی ۸۶
مقام‌اول؛ تانیا دادخواه ( اصفهان)
مقام‌دوم؛ آیدا میرابی(خراسان رضوی)
مقام سوم؛ کیانا کریمی نیا ( تهران)

رده سنی ۸۵
مقام اول؛ سما شیخ بگلو( آذربایجان غربی)
مقام دوم؛ فریده کریمی خوزانی(اصفهان)
مقام سوم؛ سوفیا سلطان دلال(اصفهان)

رده سنی ۸۴
مقام اول؛ پرستش روشندل(تهران)
مقام دوم؛ ونوس خدابنده لو(تهران)
مقام سوم؛ نازنین عبدی(خراسان شمالی)

 نفرات اول تا سوم در ماده ۱۰۰متر

رده سنی ۸۸
مقام اول؛ اسما سهرابی دهنوی(چهارمحال و بختیاری)
مقام دوم؛ سیده سارینا حسینی اشمال(تهران)
مقام سوم؛ آندیا داودیان (تهران)

رده سنی ۸۷
مقام‌اول؛ یاسمین نصیری (اصفهان)
مقام دوم؛ ویانا عظیمی(تهران)
مقام سوم؛ زهرا برجیان بروجنی (چهارمحال و بختیاری)

رده سنی ۸۶
مقام‌اول؛ تانیا دادخواه ( اصفهان)
مقام‌دوم؛ آیدا میرابی(خراسان رضوی)
مقام سوم؛ سیده پرنیان علوی کاخکی ( خراسان رضوی)

رده سنی ۸۵
مقام اول؛ فریده کریمی خوزانی( اصفهان)
مقام دوم؛ فاطمه سادات ابراهیمی(چهارمحال و بختیاری)
مقام سوم؛ سما شیخ بگلو(آذربایجان غربی)

رده سنی ۸۴
مقام اول؛ پرستش روشندل(تهران)
مقام دوم؛ آیدا جعفری(سمنان)
مقام سوم؛ رستا فتحی پور(تهران)