دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه
تصویب جلسه شورای راهبردی دفاع شخصی فدراسیون جودو :

برگزاری لیگ سراسری سبک های دفاع شخصی در سال ۱۴۰۰

امروز سوم اسفند ماه و در جلسه شورای راهبردی دفاع شخصی فدراسیون جودو مصوب شد که در سال ۱۴۰۰ ، مسابقات لیگ سبک های مختلف دفاع شخصی به صورت سراسری برگزار گردد.

امروز سوم اسفند ماه و در جلسه شورای راهبردی دفاع شخصی فدراسیون جودو مصوب شد که در سال ۱۴۰۰ ، مسابقات لیگ سبک های مختلف دفاع شخصی به صورت سراسری برگزار گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی؛ بر این اساس،  مقرر شد که پیشنویس آیین نامه مسابقات با نظر   روسای سبک ها از سوی دبیر شورای راهبردی تنظیم و در نشست آتی شورای راهبردی ارائه شودتا پس  از تصویب مقدمات کار برای برگزاری اولین دوره مسابقات لیگ دفاع شخصی سبکها در  سال ۱۴۰۰  انجام شود.