دوشنبه هجدهم اسفند ماه

برگزاری وبینار رویکرد NASM در طراحی تمرینات اصلاحی

پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی وبینار رویکرد NASM در طراحی تمرینات اصلاحی را با همکاری انجمن علمی رشته آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران برگزار می کند.

پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی وبینار رویکرد NASM در طراحی تمرینات اصلاحی را با همکاری انجمن علمی رشته آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران برگزار می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی، دوره جامع رویکرد NASM در طراحی تمرینات اصلاحی، توسط پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی و با همکاری انجمن علمی رشته آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران، در تاریخ ۶ الی ۸ اسفندماه به‌صورت مجازی، برگزار خواهد شد.
رویکرد NASM توسط کالج ملی طب ورزش آمریکا ایجادشده و یکی از کاربردی‌ترین روش‌های طراحی و تجویز تمرینات حرکت اصلاحی برای اختلالات اسکلتی عضلانی است.
در این وبینار 3 روزه مباحثی همچون: اهمیت پاسچر و عوامل مؤثر بر آن، مبانی عدم تعادل عضلانی و کنزیوپاتولوژی، روش‌های ارزیابی ایستا و پویای ناهنجاری‌های قامتی، طراحی تمرین اصلاحی بر اساس رویکرد NASM توسط مدرسان این دوره ارائه خواهد شد.
دکتر محمدرضا سیدی، دکتر حامد عباسی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه تربیت‌بدنی، دکتر سید محمد حسینی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر رحمان شیخ حسینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه و دکتر محمدرحیمی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید رجایی امر آموزش این دوره را بر عهده‌دارند.
 شایان‌ذکر است، با توجه به محدود بودن ظرفیت، الویت ثبت‌نام با دانشجویان رشته حرکات اصلاحی و دبیران تربیت‌بدنی شاغل در مراکز حرکات اصلاحی وزارت آموزش‌وپرورش، است.