دوشنبه هشتم خرداد ماه

... غم بوده و نابوده مخور

ورزش و ارزش بدون نگاه فرهنگی به قضایا رنگ واقعی نمی یابد و ما در این راستا تلاش کرده ایم که از نگاه صرف ورزشی و فنی خارج شده و به صورت همه جانبه نگرانه ای به رخدادهای دنیای ورزش بپردازیم.

1- زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی را ناغافل پشت سر گذاشته ایم، شاعر حماسه سرای پارسی که به فرهنگ، ادبیات و غرور ملی ما خدماتی بی بدیل کرده بود، 30 سال زجر برد و عجم و زبان فارسی را در کشاکش دهر با وجود هجوم دشمنان از هر سو از چنگیزخان مغول گرفته تا اعراب را ارتقا بخشیده و امروز افتخار ما این است که تنها کشور مسلمانی هستیم که ضمن حفظ آیین شریعت و مباحث اسلامی، عربی حرف نمی زنیم (!) و امروز اما بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری است، فیلسوف، ریاضی دان، ستاره شناس و رباعی سرای ایرانی که در دوره سلجوقیان می زیست و مورد تایید و تعریف نویسندگان و فلاسفه جهان بود، حکیم بزرگ به دو زبان فارسی وعربی شعر می سرود و اعلم علوم زمانه خود بود، دورانی که اروپا درگیر جنگهای صلیبی بود، او شعر می سرود، در علم و فلسفه می درخشید، واقعا سرزمین پاک خراسان چه بزرگان و بزرگمردانی که پرورش داده است، باید به ارض طوس بالید که در جوار بارگاه ملکوتی امام شیعیان امام رضا (ع) چه دورهای گرانبهایی را پرورش داده است. خاک خراسان ما واقعا طلاست!

«ای دل؛ غم این جهان فرسوده مخور

بیهوده نه ای، غمان بیهوده مخور

چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید

خوش باش غم بوده نابوده مخور»

ورزش و روانشناسی

2- علی رغم تمام ایستادگی هایی که عده ای از مربیان سنتی مقابل یافته های نوین علمی به خرج داده بودند، سرانجام ضرورت استفاده از روانشناسی در ورزش انکارناپذیر شد و با اینکه از چند دهه پیش در این زمینه اقدامات و پژوهش هایی صورت گرفته بود اما امروز به بخشی لاینفک از برنامه های آماده سازی تیمهای ورزشی تبدیل شده است تا جایی که بر مبنای منابع موجود در بولتن المپین ها طی سالهای 96 - 92 حدود 675 مشاوره روان شناختی در مرکز روان شناسی آکادمی ملی المپیک انجام شده که در خلال آن قهرمانان رشته های مختلف تیمی و انفرادی با اصول و - علمی روان شناسی آشنا شده اند، با اینهمه اعتقاد داریم برای تعمیق و گسترش علم روان شناسی در ورزش ایران باید بیشتر و فزونتر کار کرد. روانشناسی به ویژه در ورزش قهرمانی نقش مهم و تعیین کننده ای دارد.

نویسنده: رضا اسماعیلی