شنبه بیست و یکم فروردین ماه
توصیه ای به قهرمان دوومیدانی بانوان؛

از فضای مجازی دوری کنید

فاطمه ابراهیم حیدری بعد از فصیحی در تیم سپاهان پر امتیاز ترین ورزشکار این باشگاه در دو های نیمه استقامت و استقامت و با 4 سال تمرین 30 مدال قهرمانی و حتی مدال  بین الملی دارند...دیشب گله هایش را در اینستا و لایوی هم در این باره داشت.

فاطمه ابراهیم حیدری بعد از فصیحی در تیم سپاهان پر امتیاز ترین ورزشکار این باشگاه در دو های نیمه استقامت و استقامت و با 4 سال تمرین 30 مدال قهرمانی و حتی مدال  بین الملی دارند...دیشب گله هایش را در اینستا و لایوی هم در این باره داشت.

در صورتی که به عنوان یک پیشکسوت و مربی اعتقاد دارم قهرمانان دختران ما نباید از طریق لایو از خود دفاع کنند و وارد جریانات فضای مجازی شوند زیرا گفت وگوهای لایوی اصلا اثر گذار نبوده و به جز حاشیه ساختن از سوی افراد مختلف و...حاصلش نیست. روح اله گلستانی جم مربی سازنده و پیشکسوت دوومیدانی با بیان جملات فوق افزود: ابراهیمی حیدری یک فرد رو به ارتقأ و بهبود رکورد هایش است و جوان و آینده دوومیدانی و فردی ملی  پوش پس باید به وی اجازه داد در رسانه های ملی از خود دفاع کند و از مشکلاتش بگوید و این بهترین طریقه برای دور ماندن از حواشی است. باید مربی او از وی دفاع کند حتی اگه منافع این و موقعیت و سفر هایش به خطر بیفتد مربیان ما باید آنقدر قوی و محکم باشند که ورزشکاران ما در سایه آنها احساس امنیت کنند و بدانند پشتیبان دارند.

نویسنده: مرجان بنی یعقوب