شنبه بیست و یکم فروردین ماه

برگزاری دوره مربیگری فوتسال بانوان

کمیته آموزش از برگزاری دوره مربیگری فوتسال بانوان در کرمانشاه خبر داد.

کمیته آموزش از برگزاری دوره مربیگری فوتسال بانوان در کرمانشاه خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی، دوره مربیگری فوتسال بانوان به میزبانی کرمانشاه و به مدرسی مهناز صادقی از 10 تا 15 اسفند ماه  برگزار می شود.