یکشنبه سیزدهم اسفند ماه

ابراهیمی: دو و میدانی همت مردانه نیاز دارد

لیلا ابراهیمی در دهه های 90 - 80 بر تارک دو و میدانی ایران می درخشید. او یکه تاز پیست های ایران بود، ابراهیمی در واقع در آن سالها سمبل دو و میدانی بانوان ما بود. اما آن دختر خستگی ناپذیر، امروز مربی تیم ملی شد.

وی در گفت و گو با البرز ورزشی می گوید: سه سال بود که در زمان ریاست آقای کیهانی فقط در ورزشگاه شهید شیرودی استعدادیابی می کردم اما با رفتن ایشان سمت مربیگری تیم های نوجوانان و جوانان ملی را به من سپردند، قرار بود در مسابقات قهرمانی آسیا در چین شرکت کنیم که کرونا همه چیز را بهم ریختم حالا مسابقات صحرا نوری قهرمانی آسیا را در پیش داریم که قرار است مهر یا آبانماه در هنگ کنگ برگزار شود و نیز مسابقات قهرمانی دو و میدانی آسیا که میزبان آن کشور تایلند است و زمان مسابقات پاییز خواهد بود.

ابراهیمی درباره این روزهای دو و میدانی می گوید: بیشتر بچه ها در پارکها و فضای آزاد تمرین می کنند، استعدادهای خوبی چون پریچهر شاهی را داریم که شاگرد خود من است، در مجموع از زمان آقای عرب و حالا که آقای ممبینی آمده اند شرایط برای دو و میدانی دختران مساعد شده است، آقای ممبیتی از جنس دو و میدانی است چند قهرمان سابق همانند آقایان ربانی و سپهرزاد و خانم نبی زااده با فدراسیون کار می کند که نقطه مثبتی به حساب می آید.

ابراهیمی که کارت مربیگری و داوری بین المللی دارد درباره انتخابات پیش روی فدراسیون دو و میدانی می گوید: متاسفانه چهار سال گذشته خوب فعالیت نشده بود، حالا هم به قول معروف یک مرد می خواهد که همانند زمان آقایان کریمی و جلالی دنبال خواسته های دو و میدانی برود، متکی بر سیستم باشد، زمانی که ما می دویم از نظر اعزامها و امکانات سخت افزاری و نرم افزای به پای حالا نمی رسیدیم اما باز دو و میدانی آن دوران فعالتر از حالا بود، دو و میدانی ایران به سازماندهی جدید و سیستماتیک احتیاج دارد.

ابراهیمی درباره عملکرد نایب رئیس بانوان فدراسیون دو و میدانی نیز می گوید: خانم پریسا بهزادی از قهرمانان پرتاب های ایران بود و من اعتقادی به جا به جایی ایشان که از جنس ورزش هستم ندارم بلکه معتقدم که باید مورد حمایت قرار بگیرند مگر اینکه بخواهند فردی را که از ایشان قوی تر باشند، بیاورند.

گفت و گو از: مرجان بنی یعقوب