پنجشنبه شانزدهم آذر ماه

دوومیدانی کارها باز هم رکورد زدند !؟

با این رکورد ها دوومیدانی بانوان باز هم مقابل چشم بادامی ها در حسرت کسب مدال آسیایی خواهند بود؟

با این رکورد ها دوومیدانی بانوان باز هم مقابل چشم بادامی ها در حسرت کسب مدال آسیایی خواهند بود؟


سالن سرپوشیده آفتاب انقلاب  شاهد رقابت مسابقات دوومیدانی کشور در قالب باشگاهی بود؛ و باری دیگر دونده های ایرانی دویدند و پریدند و پرتاب کردند.
ولی بار هزینه ها را فدراسیون دوومیدانی با این رقابت بر دوش باشگاه قرار داد!
گرچه هنوز دوومیدانی کشور به معنای واقعی باشگاهی تمام قد در حمایت جاری در طول سال از مربیان و ورزشکاران ندارد ؟!
ولی باز هم جای تحسین در این ورزش برتر و معتبر در جهان و محروم درکشور دارد که چند باشگاهی نیم نگاهی به این ورزش پایه دارند ..
در حقیقت به جز ٢ – ٣ تیم باقی تیم ها در وضعیت مطلوب و تأمین و حتی رقیبی برای تیم قهرمان باشگاه پالیمر و نایب قهرمان سپاهان نایب قهرمان در رقابت باشگاه های کشور  نبودند!

در این رقابت ها چون قبل باز هم چند بانو در پرش طول و ٣ گام و پرش با نیزه و پیاده روی درخشش و رکورد شکنی داشتند و چه پر فروغ ظاهر شده و جای امیدواری داره..

گرچه این روز هادلاور زنان دوومیدانی ما در دوومیدانی تلاش وافری دارند اما با توجه به رکورد های بانوان آسیایی بویژه چشم بادامی های چین و ژاپن شوربختانه  باز در حسرت کسب مدال آسیایی  خواهیم بود!؟ با این همه به روزهای روشن تر و فروغی بیشتر می اندیشیم.

رقابتها از نگاهی دیگر..

مسابقات دوومیدانی بانوان قهرمانی داخل سالن باشگاه‌های کشور که از دیروز دهم اسفندماه در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب آغاز شده بود در حالی  به پایان رسید که دوند تیم سداد موفق شد در ماده 3000 متر رکوردشکنی کند.

در این رقابت‌ها زهرا جعفرآبادی از باشگاه سداد موفق شد با نمایشی خیره‌کننده رکورد ملی ۱۵ ساله دوی 3000 متر پیاده‌روی داخل سالن را با حد نصاب ۱۵:۳۳.۸۱ دقیقه بشکند و سکوی قهرمانی را از ان خود کند.

فاطمه‌زهرا قلعه‌نویی دیگر دونده تیم سداد با حد نصاب ۱۶:۲۲.۸۹ دقیقه عنوان دومی را کسب کرد . سیما هراتی از معادن اردکان با حد نصاب ۱۸:۴۸.۷۰ دقیقه سوم شد. رکورد قبلی ماده 3000 متر با حد نصاب ۱۵:۴۳.۶۴ دقیقه در سال ۱۳۸۴ توسط آمنه صفوی به ثبت رسیده بود.

رقابت‌های دوومیدانی بانوان قهرمانی داخل سالن باشگاه‌های کشور در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برگزار شد که پلیمر خلیج فارس قهرمان شد، سپاهان اصفهان نایب قهرمان و باشگاه سداد عنوان سومی را به خود اختصاص داد.

نویسنده: روح الله گلستانی جم