شنبه پنجم خرداد ماه

کاوهی لئونارد ، تلاش برای شرکت در بازی بوستون

اسپاسم کمر در ابتدای گرم کردن کاوی لئونارد را دیروز، سه شنبه بوستون زمینگیر کرد.

اسپاسم کمر در ابتدای گرم کردن کاوی لئونارد را دیروز، سه شنبه بوستون زمینگیر کرد.

درست پس از اعلام خبر ، آنها كاملاً او را از بازی خارج كردند. درست پیش از مصاف با سلتیکس ، بازیکن کمکی، رجی جکسون در ترکیب اصلی لئونارد جایگزین شد و سپس در اواسط کوارتر ابتدایی کنار گذاشته شد. این ششمین بازی بود که لئونارد در این فصل به دلیل مصدومیت از دست داده است. او قبلاً دچار پارگی صورت و کوفتگی در پای چپ شده بود. او همچنین در پروتکل های بهداشت و سلامت لیگ دو بازی را از دست داده است.

کلیپرز یک بازی ،پنجشنبه در واشنگتن ، قبل از تعطیلات  "ال استار" خواهد داشت. لئونارد در نمایشگاه All-Star یکشنبه در آتلانتا به عنوان یک شروع کننده انتخاب شده است.

مترجم: اعظم سعیدی