شنبه پنجم خرداد ماه
گفت و گو با ملی پوش خوزستانی در بازی های آسیایی تهران؛

هادوی؛ نماد بانوان ورزشکار جنوب ایران

امروز نخستین جلسه گفت و گوی تاریخ شفاهی بازیهای آسیایی تهران 1974 ( 1353) با خانم دکتر فریده هادوی آغاز به کار کرد.

امروز نخستین جلسه گفت و گوی تاریخ شفاهی بازیهای آسیایی تهران 1974 ( 1353) با خانم دکتر فریده هادوی آغاز به کار کرد.

فریبا هادوی متولد 1335،آبادان ورزش خیز، بازیکن سابق تیم ملی بسکتبال  زنان ایران بود که بعدها مربی تیم ملی شد، وی جز معدود افرادی است که در دو رشته ورزشی شنا و بسکتبال در سطح ملی بازی می کرد.

در این گفت و گو که در محل کمیته ملی المپیک انجام شد، مجری پروژه دکتر اصغر رحیمی به همراه دکتر محمدرضا دهخدا و خانم عاطفه اسلامیان با وی در خصوص زندگی شخصی وی، ورود او به ورزش و بسکتبال، چگونگی انتخاب در تیم ملی بسکتبال ، مراحل آماده سازی تیم برای بازیهای آسیایی، نتایج بازیها، اثرات بازیهای آسیایی به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، و زیرساخت های ورزش کشور ، موضوعات مربوط به دوپینگ و همچنین نیروهای داوطلب در بازیهای آسیایی به گفتگو نشستند.

هادوی استاد و مدرس دانشگاه یادآور دوران شکوفایی ورزش استان زرخیز خوزستان است استانی که ده ها و شاید هم ثصد ها ورزشکار تاپ به تیم های ملی ایران هدیه کرده است و چه خوب که دوستان خوزستانی ما دست به پرده برداری از چهره های خاک خورده و پر افتخار ورزش جنوب بزنند تا بدانند که در این خطه قهرمانانی چون بهمن بهشتی، هفت لنگ، انداوه، قاصدی ، برمکی، شاهخوره و... حضور داشته اند و نماد جوانان آفتاب سوخته جنوب عزیز در سطح ملی و بین المللی بوده اند.
گفت و گو: مرجان بنی یعقوب