پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه

تمرینات ورزشی اول خرداد، مسابقات ۲۲ خردادماه

ستاد مقابله با بیماری کرونا در ورزش اطلاعیه شماره ۱۴ خود را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در این اطلاعیه آمده است: پیرو مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، تمرینات تیم های ورزشی با تماس بدنی کم از اول خردادماه با رعایت پروتکل های بهداشتی و با تشخیص و نظارت فدراسیون پزشکی ورزشی مجاز است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: همچنین برگزاری مسابقات در رشته های ورزشی با تماس بدنی کم، از ۲۲ خردادماه بدون حضور تماشاگر و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی تحت نظارت دقیق فدراسیون پزشکی ورزشی مجاز است.