دوشنبه هشتم خرداد ماه

صالحی امیری: قصد اول قهرمانان را می پردازیم

جامعه ورزش در غم و شادی مردم شریک است و نمی توانیم جدا از مصائب کشور باشیم.

رضا صالحی امیری در حاشیه مراسم سالگرد افتتاح موزه ورزش بیان کرد: ما در سال گذشته تلاش کردیم از منافع بین المللی خود دفاع کنیم و 52 سهمیه گرفتیم. خوشبختانه ستاد عالی مقابله با کرونا هم تصمیمات خوبی گرفته است. ان چیزی که الان برای ما اهمیت دارد سلامت ورزشکاران و در درجه دوم آغاز اردو ها است.

او ادامه داد: با آغاز اردو ها یکسال زمان داریم تا برای المپیک توکیو آماده شویم. جلسات مستمری را سرپرست کاروان با فدراسیون ها داریم.

صالحی امیری در مورد موفق نبودن تیم امید گفت: واقعیت شفاف تیم امید این است تیم امید با سه چالش مواجه شد. اول تغییر مستمر سرمربی بود که تصمیم اشتباهی بود و باید تصمیم صحیحی در فدراسیون گرفته می شد. مسئله بعد همکاری نکردن باشگاه ها بود و شاید یک شب قبل از اعزام بازیکن را می دادند و مسئله یوم آمادگی رقبا بود که چند سال قبل خودشان را آماده کردند.

صالحی امیری درباره وضعیت المپیکی ها گفت: ما از فدراسیون ها دعوت کردیم، صحبت هایی در خصوص نحوه آغاز اردوها مطرح شد. قرار شد بسته هایی را به قهرمانان بدهیم و فضاها آماده شود. ما در ۲۲ همین ماه قسط اول قهرمانان را براساس نرخ بانک مرکزی پرداخت کرده ایم.