دوشنبه هشتم خرداد ماه

بودجه ورزش همگانی و باقی قضایا

اعتبار تخصیصی وزارت ورزش به فدراسیون ها برای حوزه همگانی و فعالیت آنها در این بخش جدا از حوزه قهرمانی است.

به گفته معاون وزیر ورزش این اعتبار برای سال جاری ۳۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. سال گذشته هم بودجه مصوب وزارت ورزش برای برنامه همگانی فدراسیون های ورزشی ۳۰ میلیارد تومان بود که البته تنها ۷۰ درصد آن محقق شد.

وزارت ورزش در حالی برای  حوزه همگانی فدراسیون ها بودجه ۳۰ میلیارد تومانی مصوب کرده که هفته گذشته اولویت های ورزش همگانی در ۵ محور توسط وزیر ورزش ابلاغ شد.

حالا باید دید که عملکرد حوزه ورزش همگانی کشور واقعا چقدر کارایی داشته است و این بودجه ها واقعا برای گسترش ورزش عمومی در کشور تاثیرگذار بوده است؟