چهارشنبه سوم مرداد ماه
نمای ورزش زورخانه ای در عصر جدید؛

منش پهلوانی زیر سایه فناوری مدرن

از ديرباز باستاني كاران با اقتدا به مولايشان امام علي(ع) پاي در گود زورخانه مي گذاشتند و در كنار موفقيت در ميدان ورزش حلقه سلامت اجتماعي و محمل تفكر و مودت نيز با راهبري زورخانه ها در هر محله برپا بود.

از ديرباز باستاني كاران با اقتدا به مولايشان امام علي(ع) پاي در گود زورخانه مي گذاشتند و در كنار موفقيت در ميدان ورزش حلقه سلامت اجتماعي و محمل تفكر و مودت نيز با راهبري زورخانه ها در هر محله برپا بود.

بزرگاني چون محمود بن ولي‌الدين خوارزمي (‌پورياي ولي) پهلوان قرن هشتم قمري و جهان پهلوانان غلامرضا تختي، مصطفي طوسي، ضياءالدين ميرقوامي و عباس زندي پهلوانان دوران معاصر در دامان ورزش زورخانه اي پرورش يافته و نام ناميشان همواره بر فراز آسمان ايران زمين مي درخشد.

با وجود سايه سنگين فناوري مدرن به دليل كارويژه هاي ريشه دار منش پهلواني ، ورزش زورخانه اي همچنان حيات دارد اما براي تقويت جايگاه آن در زمره ورزش هاي حرفه اي نيازمند حمايت ويژه است.  (مصطفی مجللی نسب ) 
حضور پر رنگ و قدرتمند گروه جوانمردان ایران زمین در برنامه عصر جدید نمونه و گوشه ای از اصالت دل انگیز این هنر، فرهنگ و میراث باستانی را به رخ کشید و قطعا در کنار تلاش و هنر بی بدیل گروه جوانمردان ایران زمین، نقش حمایتی مغفول مانده رسانه در برنامه ی پر محتوی، کلاسیک و تخصصی عصر جدید گوشه ای از لزوم توجه هر چه بیشتر رسانه به این میراث باستان دلیران ایران زمین در پرورش و ترویج مرام و فرهنگ پهلوانی را نمایان ساخت.

نویسنده: حسن حیدری