پنجشنبه سوم خرداد ماه

کارخانه سرمربی سایپا شد

مصطفی کارخانه مربی نام آشنای والیبال اینبار سمت سکانداری تیم والیبال نارنجی پوشان را بر عهده گرفت. کارخانه که طرف مذاکره یکی دو باشگاه تهرانی و شهرستانی نیز بود، امروز رسما جانشین ناصر شهنازی در تیم سایپا شد.

باشگاه سایپا با مصطفی کارخانه قرار داد بست تا نارنجی پوشان در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر والیبال با کارخانه به کار خود ادامه دهند.

کارخانه در حالی سکان هدایت نارنجی پوشان را در دست گرفت که فصل گذشته با تیم پر ستاره شهرداری ارومیه نتایج خوبی کسب نکرد و در اواسط فصل نیز به دلیل بیماری جای خود را به پیمان اکبری داد.

تیم والیبال سایپا در فصل گذشته با هدایت ناصر شهنازی در رده دوم جدول رده بندی قرار داشت.