شنبه پنجم خرداد ماه
پلی آف لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور؛

روز امتیاز آوری بازیکنان خارجی

بازیکنان امریکایی شاغل در لیگ بسکتبال ایران یک روز پر امتیاز را پشت سر گذاشته اند. در مصاف ذوب آهن و شهرداری قزوین جاستین لورنزو با 42 امتیاز پرثمرترین یار میدان بود.

بازیکنان امریکایی شاغل در لیگ بسکتبال ایران یک روز پر امتیاز را پشت سر گذاشته اند. در مصاف ذوب آهن و شهرداری قزوین جاستین لورنزو با 42 امتیاز پرثمرترین یار  میدان بود.

این بازی را ذوب آهن با مربیگری فرزاد کوهیان 81-72 برد تا سرنوشت دو تیم به بازی سوم کشیده شود. اما در دیدار بعدی پلی آف لیگ برتر بسکتبال شاگردان رضا  هنگام پور در تیم بندرعباس 88-88 مقابل  اکسون تهران پیروز شدند. چهره شاخص این دیدار برایانت گارد راس شهرداری بندرعباس با کسب 37 امتیاز بود. وی پنج ریباند و تاثیر گذاری 32 بهترین بازیکن میدان معرفی شد.

نویسنده:ج - دوستدار