دوشنبه هشتم خرداد ماه

نکته سنجی گرشاسبی

قرار است لیگ برتر مجددا از سر گرفته شود. مشخص نیست که اینده فوتبال در شروع مجدد مسابقات چگونه رقم خواهد خورداما در میان اظهار نظرات موافق ومخالف شروع لیگ یک حرف از زبان گرشاسبی مطرح شد که با منطق مطابقت دارد.

اگر در شروع دوباره به بن بست برسیم، آنگاه این  لیگ چگونه جمع خواهد شد. گرشاسبی درست می گوید، نکته سنجی او حکایت از واقعیت دارد، اگر لیگ نیمه تمام نتواند به خط پایان برسد و باز مجبور به تعطیلی شویم چه باید کرد؟
 
اگر لیگ نوزدهم به ایستگاه آخر نرسد، شک نکنید که لیگ بیستم را هم از دست خواهیم داد و اگر لیگ  نداشته باشیم ،بی شک تیم ملی قوی هم نخواهیم داشت. و اگر در این  رهگذر جام جهانی را هم از دست بدهیم یک اتفاق قابل پیش بینی است.از کنار نکته سنجی فنی گرشاسبی نباید بی تفاوت گذشت، چون او از جنس ورزش است وهر آنچه می گوید از زاویه فنی است.

امیدواریم که این بار به مقصد برسد، اما اگر چنین نشد سازمان لیگ چه تدابیری اندیشه است؟ آیا برای سازمان لیگ صرف برگزاری مسابقه شرط است یا آنکه از برگزاری چنین ماراتنی باید بار فنی حاصل شود. اکنون لیگ در پیچ وخم است، راضی و نا راضی به اجبار وارد مسابقات شده اند با این علم که ترس از مبتلا شدن به ویروس کرونا به قوت خود باقیست. هیچ ساختار بهداشتی برای برگزاری مجدد مسابقات در نظر گرفته نشده و مشخص نیست سرنوشت بازیکنان چه می شود.
به اعتقاد ما، با پایان بخشیدن به لیگ نوزدهم بدون معرفی تیم قهرمان و یا تیم های سقوط کننده، به استقبال لیگ جدید برویم تا با ایجاد زیر ساخت های بهداشتی و به دور از نگرانی ها لیگی پویایی داشته باشیم.