پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه
مسابقات والیبال امیدهای تهران؛

فنودی :والیبال بانوان از خاله زنک بازی ضربه می خورد

چهره های شاخص را تحویل نداده است. بازیکن خوب کم نبودند ولی بازیکنی که ستاره باشد را ندیده ایم.

 چهره های شاخص را تحویل نداده است. بازیکن خوب کم نبودند ولی بازیکنی که ستاره باشد را ندیده ایم.

نازآفرین  فنودی بازیکن سابق والیبال و مربی بین المللی می گوید: والیبال  دختران ما  آبشار زند بلند و قدرتی کم دارد که شاید به دلیل ضعف قوای فیزیکی ورزشکاران ما باشد و جدیداً پاسورهای ما ترجیح می دهند بیشتر کوتاه و سرعتی کار کنند. دربین بازیکنان البته لیبروهای دو تیم روشن طرح و اکسون جلب توجه کرده بودند.

مدرس فدراسیون والیبال با تاکید بر اینکه مسابقات از نظم و هماهنگی خوبی برخوردار بود می افزاید: یکی از دلایل این بود که فقط دو نفر مسابقه ها را هدایت کرده اند اینکه جدیداً باب شده که برای هر مسابقه ناظر جداگانه معرفی می کنند سبب بروز اختلاف نظر می شود چرا که هر یک سلیقه و برداشت خودش را اجرا می کند و مربیان و بازیکنان دچار سردرگمی می شوند.

فنودی درباره نائب رئیس جدید فدراسیون والیبال نیز می گوید: خانم دکتر فریبا محمدیان مدیری کار کشته است و من از سال های خیلی دور با ایشان در شمیران همکاری می کردم. اینکه می بینید از خبرگان والیبال بانوان نظر می خواهد به خاطر احترام به کسوت است و گرنه ایشان به خوبی راه هدایت را بلدند، اعتقاد شخصی بنده بر این است که والیبال بانوان ما به نوعی دیکتاتوری نیاز دارد چون اگر مدیری کوتاه بیاید مرعوب خاله زنک بازی ها و باند بازی های متداول  می شود. بنابراین امیدواریم دکتر محمدیان با درایتی که تاکنون در وزارت ورزش ثابت کرده اند، اوضاع والیبال بانوان ما را سرو سامان بخشند.

نویسنده: مرجان بنی یعقوب