چهارشنبه دهم خرداد ماه

یاد آن دوران به خیر...

زمانی که حاشیه نشینان دریاچه چی چست باوجود مردان نامدار و قدرتمندی در والیبال ایران و در مسابقات پاسارگاد حرف های زیادی برای گفتن داشتن داشتند.

مردانی نظیر رسول بنایی کیا و (برادر زنده یادش) پرویز بنایی کیا، ابراهیم قادر، رسول حاجی زمانی، بهزاد منشوری و ناصر منصوری در قالب تیمی بانام پاکدیس در رقابت های پاسارگاد از جایگاه والایی برخورداربودند.
این تیم در دیداری که میهمان تیم تراکتورسازی تبریز بود موفق شد حریف قدرتمند خودرا در خانه شان سه بریک مغلوب کند.
اکثر بازیکنان صاحب نام و نخبه رضائیه (ارومیه) پایتخت والیبال ایران که قدمت دیرینه ای در والیبال آذربایجان وایران دارد، امروزه ازجمله مربیان فهیم و بادانش والیبال نوین هستند اما متاسفانه فدراسیونی که فاقد کمیته مربیان است فقط به مربیان پایتخت توجه دارند و مربیان کاردان با کوله باری از تجربه شهرستانی از نظر پنهان مانده اند!
نویسنده: اصفهان - اصغر قلندری