شنبه یکم اردیبهشت ماه
رقابتهای باشگاههای بولینگ سراسر کشور؛

گالکسی صدر نشین شد

رقابتهای باشگاههای بولینگ سراسر کشور برگزار شد و طی آن در اولین دوره رقابتهای باشگاه گالکسی ایران مال استان تهران با حضور مجید ملکی با کسب میانگین 205 امتیاز اول شد.

رقابتهای باشگاههای بولینگ سراسر کشور برگزار شد و طی آن در اولین دوره رقابتهای باشگاه گالکسی ایران مال استان تهران با حضور مجید ملکی با کسب میانگین 205 امتیاز اول شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی؛ رقابتهای باشگاههای بولینگ سراسر کشور برگزار شد و طی آن این نتایج به دست آمد : در اولین دوره رقابتهای باشگاه گالکسی ایران مال استان تهران مجید ملکی با کسب میانگین 205 امتیاز اول شد ، میلاد ونکی با کسب میانگین 204 امتیاز در جایگاه دوم ایستاد  و پویان افرازه با کسب میانگین 193 امتیاز نفر سوم این دوره و برترین های این دوره از مسابقات بودند.
63 بولر از سراسر کشور در این مسابقات شرکت نمودند که این تعداد رکورد جدیدی در این رشته ورزشی به حساب می آید.
در رقابتهای هفتگی باشگاه بولینگ انقلاب تهران سید عرفان دکمه چی با کسب میانگین 201 امتیاز نفر اول ، مرجان جعفریان با کسب میانگین 190 امتیاز نفر دوم و نوشیار توکل با کسب میانگین 188 امتیاز نفر سوم این دوره از رقابتها بودند.
در این رقابتها سید عرفان دکمه چی موفق شد با کسب 216 پین ریخته در یک گیم ، بالاترین امتیاز این دوره از مسابقات را از آن خود کند.
شایان ذکر است در جریان برگزاری رقابت های باشگاهی ، نفرات برتر رنکینگ سال 99 باشگاه بولینگ انقلاب تهران نیز مشخص شدند.
در این رقابت ها عرفان دکمه چی اول شد ، محمد ونکی به مقام دوم رسید ، علی قاسم نژاد در مکان سوم قرار گرفت ، آسمان السادات محمودی نفر چهارم ،حمید عزیز الهی نفر پنجم     و حسن ونکی نفر ششم رنکینگ سال 99 باشگاه انقلاب تهران را بدست آوردند.
این نفرات در طی یک دوره یک ساله مسابقات، برترین های باشگاه انقلاب تهران در رنکینگ سال 99 را رقم زدند.
در بیست و ششمین دوره رقابت های رنکینگ انفرادی باشگاه فونینکس اصفهان مصطفی قاسمی فرد با مجموع 760 پین ریخته نفر اول ، شاهین قهاری با 757 پین ریخته نفر دوم ، فرزاد میرزایی با مجموع 658 پین ریخته نفر سوم این دوره از مسابقات بودند.
با انجام این رقابتها در باشگاه فونیکس اصفهان شاهین قهاری با 1249 امتیاز نفر اول مصطفی قاسمی فرد با 1096 امتیاز نفر دوم و جمال میرزایی با کسب 1088 امتیاز نفرات برتر رنکینگ سال 99 باشگاه فونیکس اصفهان را رقم زدند.
در هفته ششم فصل زمستان جام یادبود شادروان پژوهش که درمجموعه قصر بازی رشت محسن میرکاظمی با مجموع 761 پین ریخته نفر اول مرتضی مومنی با مجموع 738 پین ریخته نفر دوم و مهسا غلامی با مجموع 220 پین ریخته نفر سوم و برتراین رقابتها بودند.