چهارشنبه سوم مرداد ماه

غلامی : آقایان ! برگزاری انتخابات بایدعادلانه باشد

سرمربی و رییس پیشین کمیته مربیان فدراسیون باستانی گفت: برگزاری انتخابات فدراسیون با این شرایط عادلانه نیست.

سرمربی و رییس پیشین کمیته مربیان فدراسیون باستانی گفت: برگزاری انتخابات فدراسیون با این شرایط عادلانه نیست.

علیرضا غلامی رییس پیشین کمیته مربیان و سرمربی تیم ملی فدراسیون ورزش های زورخانه ای در همین رابطه به  البرز ورزشی اظهار کرد:  هیچ کجا سابقه ندارد انتخابات فدراسیون ها با این شکل برگزار شود. نباید سرپرست فدراسیون مهره ها را بچیند و خود مسئول برگزاری انتخابات است.
چهار سال در فدراسیون انجام وظیفه کردم. و آخرین بار با رای اعضای مجمع مربیان به عنوان رییس کمیته انتخاب شدم. در زمان مسئولیت خود به عنوان سرمربی توانستیم به کمک دیگر همکاران در مسابقات کشورهای اسلامی، قهرمانی آسیا و جهان به مقام قهرمانی دست پیدا کنیم.‌ طی این مدت تلاش کردم با تمام وجود در خدمت جامعه ورزش باستانی باشم. دو ماه قبل و با خاتمه دوران ریاست چهارساله جوهری اداره فدراسیون را به سرپرست سپردند. سرپرست انتصابی از وقتی که مسئولیت گرفته در اندیشه ریاست فدراسیون بود بر همین اساس تمام تلاش خود را برای انتخابات به کار گرفته و بر خلاف آیین نامه انتخابات بدون آنکه از سرپرستی استعفا کند نام نویسی کرد و حالا هم گویا مشغول مهره چینی برای مجمع است.
وی ادامه داد: در همین راستا هفته گذشته به من گفت؛ چون تو در این انتخابات با من همراه نیستید استعفا بدهید که من هم گفتم من با رای اعضای کمیته مربیان انتخاب شده ام و باید در این رابطه با آنها مشورت کنم‌ اما ایشان حکم برکناری برای من زد. نمی دانم این چه انتخاباتی است که ریش و قیچی را دست یک کاندید سپرده اند؟ تعجب من از مسئولین وزارت ورزش است که نظاره گر این وضعیت هستند اما حرفی نمی زنند. آنها در واقع خودشان ناقض قانون انتخابات هستند و این مساله عجیبی است.
غلامی در پایان تاکید کرد: خواسته من از وزارت ورزش برگزاری عادلانه انتخابات است. اگر واقعا به عدالت در انتخابات اعتقاد دارند باید سرپرست فدراسیون اول کناره گیری کند و انتخابات را سرپرست جدید برگزار کند. آنچه فعلا در حال انجام است خلاف اصول جوانمردی و آیین نامه انتخابات است. این عدالت نیست که انتخابات چند نفر نامزد داشته باشد اما تمام امکانات را در اختیار یکی از آنها قرار دهند.
گفت و گو: احمد دباغ