دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه
یک عکس – یک نگاه؛

عسل پور حیدری و رفتار حرفه ای

این سیمای پرنشاط عسل پور حیدری است. بازیکن سابق تیم ملی گلف و دختر زنده یاد منصور پورحیدری که همانند مادر گرامی اش دکتر فریده شجاعی در بسکتبال هم از بازیکنان تراز اول کشور ماست.

این سیمای پرنشاط عسل پور حیدری است. بازیکن سابق تیم ملی گلف و دختر زنده یاد منصور پورحیدری که همانند مادر گرامی اش دکتر فریده شجاعی در بسکتبال هم از بازیکنان تراز اول کشور ماست.

وی که در ایالات متحده تحصیل می کند، همه ساله برای حضور در لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران به تهران می آید و امسال هم در تیم مهرام کنار یک دوجین بازیکنان خارجی و ملی پوشان برجسته قرار گرفت و آنقدر حرفه ای رفتار کرد که برایش مهم نبود که داخل زمین باشد یا بیرون.

عسل پور حیدری زندگی حرفه ای در ورزش و عشق ورزیدن به این پدیده ارزشمند اجتماعی را از خانواده گرانقدرش وام گرفته است. آرزوی وی نیز در آستانه سال نو رخت بربستن ویروس منحوس کروئنا و تندرستی همه مردم جهان به ویژه هموطنان ایرانی است.

نویسنده: ج - دوستدار