دوشنبه هشتم خرداد ماه

استخدام قهرمانان ورزشی؛ شاید وقتی دیگر

چندی پیش رئیس کمیسیون مدیریت و برنامه‌ریزی کمیته ملی المپیک از تدوین آیین‌نامه‌ای ویژه برای جذب و استخدام قهرمانان در کمیته ملی المپیک خبر داده بود و ظاهرا این پیشنهاد در کارگروه تشکیل شده بررسی و در نشست هیات اجرایی در روز 21 اردیبهشت مطرح شد اما این موضوع همچنان در دست بررسی است و هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

اما جالب است که دبیر کل کمیته ملی المپیک گفت: این مساله در حد یک پیشنهاد بود و مطرح شد که موضوع در دست بررسی بوده اما هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است.

سعیدی اضافه کرد: البته در گذشته قانونی مصوب شده مبنی بر اینکه قهرمانان و مدال‌آوران استخدام دستگاه‌ها شوند که این موضوع توسط وزارت ورزش مدیریت می‌شود. ورزشکاران براساس مقام‌هایی که در المپیک، مسابقات جهانی و آسیایی دارند درخواست خود را مطرح می‌کنند تا وزارت ورزش بررسی کند اما در کمیته ملی المپیک در خصوص استخدام قهرمانان هیچ تصمیمی گرفته نشده است. به این ترتیب جمعی از قهرمانان تحصیل کرده رشته های مختلف ورزشی که اسامی آنها نیز در برخی محافل درز پیدا کرده بود، حالا حالاها باید منتظر استخدام در وزارت ورزش باشند به ویژه اینکه ظاهرا بازنشسته ها قصد رفتن ندارند و جای خالی برای جوانترها باقی نگذاشتند.