جمعه یکم تیر ماه
نیم نگاه..

زمستان رفت، روسیاهی به زغال ماند

روزگاریست که سودا زده روی توام ، خوابگه نیست مگه خاک سرکوی توام  به دو چشم تو که شوریده تر از بخت من است، که به روی تو من آشفته تر از موی توام

روزگاریست که سودا زده روی توام 
خوابگه نیست مگه خاک سرکوی توام 
به دو چشم تو ک شوریده تر از بخت من است
که به روی تو من آشفته تر از موی توام

زمستان رفت رو سیاهی به زغال ماند، بهار، تابستان،پاییز و زمستان همه فصلی از فصول زیبای خداوندی هستند اما این تغییر و تحولات به نما نهیب می زند خودمان را با زمانه هماهنگ سازیم هر برهه از روزگار  نیازمند تدابیر و اندیشمندی خاص خودش است و به قول قدیمی ها ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نامی به کف آری و...
شعر شیخ اجل سعدی شیرازی وصف حال ما نویسندگان ورزشی است که عاشقانه دنبال نوجویی و تلاش برای بهتر شدن هستیم و چه بسیار کوشیده ایم که مسئولان ورزش کشور نیز اگر از ما  جلوتر نمی روند حداقلب پا به پای نویسندگان و خبرنگاران به پیش بروند و در جهت اعتلای ورزش کشور خستگی ناپذیر باشند.
اما آیا واقعا در سالی که گذشت نامه اعمال وزارت ورزش قابل اعتنا و یا قابل تقدیر است؟ نمی خواهیم در آغاز فصل بهتر که همواره نوید دهنده رویش و رستن است. غبار ناامیدی در فضای ورزش را بگسترانیم اما اکنون که چیزی به بازی های المپیک نمانده انتظار داریم که شخص وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک دست در دست هم بدهند تا قهرمانانی که اعزام می شوند آبرو و احتبار تازه ای برای مردم عزیز کشورمان خلق کنند مردمی که در بدترین شرایط اقتصادی و روحی و روانی ایستاده اند و نام مقدس وطن را با افتخار می سرایند.
نویسنده: رضا اسماعیلی