جمعه یکم تیر ماه

کاکس به ۹۷ کیلو آمد

 قهرمان جهان در وزن ۹۲ کیلوگرم که جدی ترین رقیب داخلی کایل اسنایدر برای پوشیدن دوبنده تیم ملی آمریکا در وزن ۹۷ کیلوگرم المپیک توکیو به شمار می رود، شانس حضور در انتخابی المپیک را از دست داد.

 قهرمان جهان در وزن ۹۲ کیلوگرم که جدی ترین رقیب داخلی کایل اسنایدر برای پوشیدن دوبنده تیم ملی آمریکا در وزن ۹۷ کیلوگرم المپیک توکیو به شمار می رود، شانس حضور در انتخابی المپیک را از دست داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی؛ کاکس که از یک وزن پایین تر به وزن ۹۷ کیلوگرم آمده است، به نظر می رسید مشکلی برای سر وزن رسیدن در وزن جدید نداشته باشد، اما گویا در زمان مقرر نتوانست خود را سر وزن برساند.

گویا کاکس دو دقیقه دیرتر از زمان مقرر سر وزن قانونی رسید، اما مسئولان برگزاری مسابقات حاضر نشدند حتی برای قهرمان جهان قانون را زیر پا بگذارند و نامش از در جدول مسابقات قرار ندادند.