جمعه یکم تیر ماه
رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی نوجوانان و جوانان؛

کمیته فنی نو جوانان و جوانان معرفی شدند

نمایندگان انستیتو در رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان معرفی شدند.

نمایندگان انستیتو در رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان معرفی شدند.


 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی؛ رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان در شهرهای سنندج، رامسر و تهران برگزار می شود.


اسامی نمایندگان انستیتو در این رقابت ها به شرح زیر است:

کشتی فرنگی نوجوانان- سنندج- 15 لغایت 17 فروردین ماه: مهدی محمدی (البرز)
کشتی آزاد نوجوانان- رامسر- 17 لغایت 19 فروردین ماه: علیرضا رضایی منش (تهران)
کشتی فرنگی جوانان- سنندج- 19 لغایت 21 فروردین ماه: داود گیل نیرنگ (مازندران)
کشتی آزاد جوانان- تهران- 21 لغایت 23 فروردین ماه: یداله اعتصامی (تهران)