جمعه یکم تیر ماه

کمروند : رئیس هیات همدان توان اداره کشتی استان را ندارد

مربی سازنده کشتی همدان گفت: رییس هیات توان اداره کشتی استان را ندارد.

مربی سازنده کشتی همدان گفت: رییس هیات توان اداره کشتی استان را ندارد.

داریوش کمروند رییس هیات کشتی استان طی مصاحبه ای با خبرنگار خبرگزاری البرز ورزشی نه تنها به وعده های انتخاباتی خود عمل نکرده بلکه موجبات تفرقه و دلسردی را نزد مربیان و جامعه کشتی فراهم کرده است.
داریوش کمروند مربی سازنده کشتی  استان همدان و شهردماوند در همین رابطه به البرز ورزشی گفت: از وقتی که یاری مسئولیت هیات را بر عهده گرفته به جای اینکه در میان مربیان و زحمتکشان کشتی انگیزه و همدلی ایجاد کند باعث بروز مشکلات شده بطوری که خود من که با تمام وجود در خدمت کشتی و سازندگی قهرمانان بودم دلسرد شده و دیگر مربیگری نمی کنم. سعید گودرزی، محمد غیاثوند و تعدادی دیگر نیز رغبتی برای ادامه کار ندارند. کار به جایی رسیده که رییس هیات با بزرگانی چون مسعودمصطفی جوکار نیز سرشاخ شده و تلاش می کند او را که نایب رییس هیات و مسئول امور فنی کشتی استان است به نوعی از کشتی دور کند. 
کمروند در ادامه خاطرنشان کرد: یاری زمان کسب رای وعده های زیادی در جهت حمایت از کشتی استان داد که متاسفانه به هیچ کدام از آنها عمل نکرد. وی پیش از آنکه به کشتی و ورزش فکر کند سیاسی کاری می کند و جوابگوی هیچکس نیست.‌ امیدوارم مسئولین استان خصوصا مدیر کل ورزش و جوانان که خود از جامعه گوش شکسته هاست فکری به حال این وضعیت بکنند. اگر قرار باشد کشتی همدان به همین سبک و سیاق و با اختلافات موجود پیش برود یقینا به جایی نخواهیم رسید. 
وی در پایان تاکید کرد: ما با کسی مشکل شخصی نداریم بلکه صحبت بر سر انجام وظیفه و پیشبرد اهداف کشتی است.تردید نداشته باشید دود اختلافات کشتی استان به چشم فدراسیون و جامعه کشتی خواهد رفت به همین دلیل امیدوارم مسیولین فدراسیون نیز در جهت بهبود اوضاع و ملزم کردن مسئول هیات به انجام وظیفه و در صورت لزوم ایجاد تغییرات چاره اندیشی کنند.
گفت و گو: احمد دباغ