دوشنبه هشتم خرداد ماه

موسایی: استان فارس درلیگ کشتی فرنگی تیم خواهد داد

رییس هیات کشتی استان فارس از حضور این استان در لیگ کشتی پایه خبر داد.

محمد موسایی، رییس هیات کشتی فارس در مورد حضور کشتی استان در لیگ گفت: در دو سال اخیر لیگ کشتی پایه را در استان برگزار کردیم و امسال نیز فدراسیون برگزاری لیگ منطقه ای را در دستور کار دارد که در آن حضور خواهیم یافت.

وی افزود: البته در مورد حضور در لیگ برتر کشتی فرنگی نیز در حال رایزنی هستیم و مقدمات کار نیز انجام شده و امیدواریم که اداره ورزش و جوانان استان نیز از ما حمایت های لازم را داشته باشد.